Administracja publiczna I i II rok studia stacjonarne- Język urzędowy w administracji

mgr Izabella Kosmala

02.01.2018

W dniach 11 i 18 styczeń 2018r zajęcia z przedmiotu "Język urzędowy w administracji" odbędą się zgodnie z planem. Egzamin i zaliczenie odbędzie się w dniu 25 stycznia br. o godz. 15.55-17.25