Administracja publiczna egzamin poprawkowy- dr Edyta Lis

mgr Izabella Kosmala

13.02.2018

W dniu 22.02.2018 o godz. 8.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu prowadzonego przez Panią dr Edytę Lis. Egzamin w formie opisowej.