Harmonogram ćwiczeń

dr Emil Kruk

11.10.2017

Harmonogram ćwiczeń z przedmiotu Organizacja i funkcjonowanie wybranych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego prowadzonych przez dra Emila Kruka (dot. grupy VI i VII):
1) 5 października
2) 19 października
3) 9 listopada
4) 23 listopada
5) 7 grudnia
6) 21 grudnia
7) 11 stycznia
8) 25 stycznia (45 min.)