Konsultacje w trakcie wakacji

dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

12.07.2017

Konsultacje w trakcie wakacji :

14 sierpnia: 10-12.00, p. 115 - Chatka Żaka

12 września: 10-12.00 p. 115 - Chatka Żaka

19 września: 10-12.00 p. 214 - Wydział Politologii

26 września: 10-12.00 p.115 - Chatka Żaka