Zapisy na fakultety - wszystkie kierunki

dr hab. Wojciech Zgłobicki

06.01.2018

Szanowni Państwo,

Studenci WNoZiGP,

Uprzejmie przypominam o konieczności wyboru fakultetów na semestr letni 2017/2018. Proszę o dokonanie wyboru do 19 stycznia. Ułatwi to przygotowanie rozkładu zajęć na kolejny semestr. Zapisy na fakultety odbywają się poprzez stronę internetową Wydziału.

Wojciech Zgłobicki

Prodziekan ds. Studenckich