ZAPISY NA FAKULTETY

dr hab. Wojciech Zgłobicki

28.08.2017

Szanowni Studenci,

Uprzejmie inforfmuję o uruchomieniu zapisów na fakultety (wszystkie kierunki). Studecni, którzy w semestrze zimowym 2017/2018 mają w programach studiów zajęcia fakultatywne proszeni są o ich wybór spośród zapropowanego zestawu. Ilość fakultetów, które trzeba wybrać zapisana jest w programach studiów.

Wybór fakultetów odbywa się on-line za pomocą systemu (http://www.geografia.umcs.lublin.pl/fakultety/index2.php).

Proszę o wybór fakultetów w terminie do 15 września 2017.

W przypadku problemów technicznych z zapisami proszę o kontakt z mgr Krzysztofem Łobodą (kloboda@umcs.pl)

Z poważaniem,

Wojciech Zgłobicki

Prodziekan ds. Studenckich