Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

dr Artur Markowski

06.07.2017

Dziekanat Wydziału Mat. Fiz. i Inf.  informuje studentów i doktorantów zainteresowanych ubieganiem się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, że wnioski o w/w stypendium można składać w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2017 r. 

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie studenci i doktoranci, którzy zaliczyli rok akademicki 2016/17. 

Wnioski doktorantów muszą być zaopiniowane przez kierowników studiów doktoranckich. 

Wniosek i szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra 

Informacji udziela również pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro Spraw Studenckich

(p. Emilia Siuda tel. 81 533-86-27, e-mail: siuda.emilia@poczta.umcs.lublin.pl) 

Wskazane jest komputerowe wypełnienie wniosku.