Pomóż odbudować „Zamek na drzewie”

dr Artur Markowski

06.04.2017

Szanowni Państwo, 

pracownicy i studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS zwracają się do całej społeczności akademickiej UMCS z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego Pani mgr inż. Magdalenie Granos - pracownikowi Instytutu Informatyki UMCS, która 8 lutego 2017 r.  w wyniku pożaru straciła cały dobytek swojego życia. Pożar doszczętnie zniszczył jej dom wraz z wyposażeniem. Niestety budynek nie był ubezpieczony, pomimo wielu starań ze strony właścicielki. Na chwilę obecną przyczyny pożaru nie są znane. Wstępnie straty zostały oszacowane na około 200 tysięcy złotych. Celem akcji zainicjowanej przez pracowników i studentów Wydziału MFI jest odbudowanie domu.

Więcej informacji