Praktyki - ważny komunikat

mgr Ewelina Berlińska

09.05.2017

Szanowni Studenci realizujący w tym semestrze praktyki objęte planem studiów

I stopień: I rok AG; II rok E, FiR, L, Z,
II stopień: I rok L,

Przypominamy, że 31 maja br. upływa termin zgłoszenia praktyki w Systemie Obsługi Praktyk.
W tym terminie należy złożyć ewentualne wnioski o zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności.
Procedura realizacji praktyk zawodowych dostępna na stronie WE (zakładka dla Studentów – Praktyki studenckie).
Jednocześnie informujemy, że brak zaliczenia praktyki w terminie (do 24 września br.) uniemożliwi zaliczenie semestru studiów.