Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne 2017/18

Przypominamy, że szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich i jego zaliczenie jest jednym z koniecznych warunków uzyskania zaliczenia pierwszego semestru.

Studenci studiów magisterskich, rozpoczynający (nie kontynuujący) studia w UMCS mają również obowiązek przystąpienia do szkolenia bibliotecznego.

Przepisywanie wyników szkolenia bibliotecznego z poprzednich lat jest niemożliwe ze względu na wprowadzenie indeksu elektronicznego i systemu USOS; wyjątek stanowi sytuacja, gdy kurs został zaliczony w roku akademickich 2015/16 lub 2016/17 i jego wynik jest widoczny w USOS.

Szkolenie biblioteczne odbywa się w wersji on-line w obszarze Wirtualnego Kampusu UMCS.

Po zalogowaniu się (nazwa użytkownika oraz hasło jak do USOS) i wybraniu szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z materiałem zawartym w poszczególnych lekcjach.