Synergia - Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji

Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji- Synergia powstało jesienią 2015 roku z myślą o studentach przez studentów. Chcemy rozbudzać własne zainteresowania oraz zarażać nimi innych, poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim. Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz panele dyskusyjne z przedsiębiorcami. Doskonalimy kompetencje biznesowe oraz potencjał osobowościowy przedsiębiorców poprzez system szkoleń i treningów. Oferujemy pomoc w zakresie badań rynku, nawiązywania kontaktów biznesowych, przygotowywania biznes planu, pozyskiwania kapitału zewnętrznego, prowadzenia firmy.

Koło funkcjonuje przy Zakładzie Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Cele Koła Naukowego Synergia:

 • promowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim,
 • współpraca doradcza z przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie m.in.:
  - badań rynku i analizy konkurencji,
  - opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  - planowania finansowego,
  - analizy finansowej,
  -przygotowywania kampanii promocyjnych.
 • kreowanie i promocja przedsiębiorczości,
 • wsparcie w generowaniu pomysłów na biznes,
 • pomoc w badaniach rynku, nawiązywaniu kontaktów biznesowych, przygotowywaniu biznes planu, pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego, prowadzeniu firmy (wsparcie prawne, księgowe, marketingowe, w zakresie zarządzania), promowaniu firmy,
 • doskonalenie kompetencji biznesowych oraz potencjału osobowościowego przedsiębiorców poprzez system szkoleń i treningów,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych z przedsiębiorcami.

Dotychczas ,w ramach promowania przedsiębiorczości, mieliśmy zaszczyt gościć na Wydziale Ekonomicznym:

 • Pana Tomasza Małeckiego- prezesa LPNT,
 • Pana Michała Korbę- współzałożyciela aplikacji iWisher,
 • Pana Kacpra Różyńskiego- koordynatora AIP SGGW i Uczelni Łazarskiego.

Siedziba Koła:
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji- Synergia
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/6

sknsynergia@gmail.com
Facebook

Osoba do kontaktu:
Magdalena Nizio- prezes Koła

MagdalenaN-o@wp.pl
tel: 691 791 820

Opiekun naukowy: dr Bartłomiej Twarowski