Stypendia

Doktorant, jeśli zdecyduje ubiegać się o stypendia, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty niekompletne bądź składane po terminie nie będą przyjmowane.

Doktorant ponosi odpowiedzialność za dysponowanie aktualnymi i prawdziwymi informacjami odnośnie do warunków ubiegania się o stypendia.

Limity stypendiów doktoranckich

na poszczególnych latach w roku akademickim 2016/2017

W okresie od 01.10.2016 do 30.09.2017 kwota 1470 zł

II rok pedagogiki st. stacjonarne -   1 stypendium

III rok pedagogiki st. stacjonarne  - 1  stypendium

IV rok  pedagogiki st. stacjonarne - 1 stypendium

III rok psychologii st. stacjonarne – 1 stypendium