Studia w j. obcych

Studiowanie na tradycyjnych kierunkach to dla Ciebie za mało? Marzysz o zrobieniu światowej kariery? Chcesz poznawać ludzi z całego świata albo pracować w międzynarodowych projektach?

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę studiów i zajęć w językach obcych:

APPLIED LINGUISTICS (English – Russian)
Studia I stopnia skierowane do osób, które pragną zdobyć wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej, na specjalności języka angielskiego i rosyjskiego. Studenci zdobędą wiedzę zarówno w zakresie teoretycznym, poprzez naukę ogólnych zasad lingwistyki, teorii komunikacji , a także w zakresie praktycznym, podczas zajęć mających nauczyć gramatyki oraz dokładnej struktury języka angielskiego i rosyjskiego. Dzięki temu absolwenci będą w stanie zdobyć zatrudnienie w szerokim zakresie usług językowych. Więcej informacji

BIOLOGY
The programme is dedicated mainly to foreigners. Our BSc Medical Biology programme has been designed as an academic bridge (premedical studies) for students interested in pursuing a career as a physician, who have never before taken introductory natural sciences courses. The programme advances students’ knowledge necessary for entry into the professional programmes in medicine and helps them to fulfil the MD programme requirements. More information

CHEMISTRY
Studia II stopnia skierowane do osób, które pragną poznać zaawansowane zagadnienia z zakresu chemii, umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle oraz jednostkach badawczo-naukowych. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

DOCTORAL STUDIES IN LITERATURE AND LINGUISTICS
Studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym pogłebiające wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, lingiwstyki i kulturoznawstwa. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

ENGLISH STUDIES                                                                                                                       Studia I stopnia nakierowane na ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa, specjalistyczną wiedzę z zakresu wybieralnych modułów dyplomowych (po 300 godzin zajęć każdy), dobrą znajomość języka angielskiego (kompetencja językowa na poziomie C1 ESOKJ) i języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ). Więcej informacji

GRAPHIC ARTS
Studia II stopnia skierowane do osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności na kierunkach artystycznych. Umożliwią one rozwój zarówno wiedzy teoretycznej, jak i ,poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, umiejętności praktycznych. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

INTERNATIONAL RELATIONS
Studia II stopnia zorientowane wokół zagadnień związanych z tematyką stosunków międzynarodowych, w szczególności dotyczących Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Umożliwią one studentom pogłębienie wiedzy na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, w aspektach takich jak życie społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

SCIENCE AND TECHNOLOGY nowość!
Studia I stopnia zorientowane wokół zagadnień przyrodniczo-matematycznych, których absolwenci zdobędą solidne podstawy do kontynuowania nauki na specjalistycznych kierunkach przyrodniczych, technologicznych oraz technicznych. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

SCIENCE AND TECHNOLOGY
Studia II stopnia. Więcej informacji

TOURISM MANAGEMENT – Hospitality, Travel and Tourism Services
Studia I stopnia zorientowane wokół zagadnień związanych z przygotowaniem pracowników sektora turystycznego, który jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin ekonomicznych. Studia te pozwolą nabyć umiejętności związane z planowaniem i organizacją różnego rodzaju wydarzeń turystycznych, wykorzystaniem mechanizmów funkcjonowania przemysłu turystycznego, a także rozwojem własnych zainteresowań. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji