Studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające)

Semestr letni, rok akademicki 2017/2018

II rok


Plany studiów stacjonarnych II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku MATEMATYKA z INFORMATYKĄ  są dostępne po adresem: 

 


Plany zajęć są dostępne również w Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, p. 227 - II p., budynek A