Studia podyplomowe

R O Z K Ł A D   Z A J Ę Ć

dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z Fizyki

w semestrze II (semestr letni roku akademickiego 2016/2017)


Zjazd nr 1 (4 i 5.03.2017 r.)

Zjazd nr 2 (18 i 19.03.2017 r.); Zjazd nr 3 (1 i 2.04.2017 r.)