Studia II stopnia (uzupełniające)

Semestr letni, rok akademicki 2017/2018

I rok - statystyczna analiza danych

II rok - specjalność statystyczna

II rok - matematyka finansowo - ubezpieczeniowa


Plany studiów stacjonarnych II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku MATEMATYKA  są dostępne po adresem: 

 

Plany zajęć są dostępne również w Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, p. 227 - II p., budynek A