Studia II stopnia (uzupełniające)

Semestr letni, rok akademicki 2016/2017

I rok - specjalność finansowa

I rok - statystyczna analiza danych

II rok - specjalność statystyczna

II rok - matematyka finansowo - ubezpieczeniowa


Plany zajęć są dostępne również w Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, p. 227 - II p., budynek A