Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Wiedzą

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS działa od 2001 roku i liczy około 30 członków. SKZJiW to organizacja prężnie działająca, dbająca o nieustawiczny rozwój zainteresowań oraz umiejętności swoich członków.
W obrębie zainteresowań członków Koła znajdują się zagadnienia związane z TQM, wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania jakością, certyfikacją, szeroko rozumianą ekonomiką jakości oraz zarządzaniem informacją
i wiedzą. SKZJiW może poszczycić się niemałym dorobkiem naukowym. Członkowie Koła napisali i wydali ponad 50 publikacji naukowych, zrealizowali wiele projektów i przedsięwzięć o charakterze społecznym i naukowym.

Opiekun: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Koło ściśle współpracuje także z Katedrą Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Cele Studenckiego Koła Zarządzania Jakością i Wiedzą:

„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć” - Andrzej Sapkowski

 • poszerzanie wiedzy studentów z zakresu zarządzania jakością i wiedzą oraz innych, powiązanych dziedzin,
 • rozwijanie zainteresowań studentów na różnych płaszczyznach, a w szczególności zarządzania jakością
  i wiedzą,
 • umożliwianie członkom Koła sprawdzenia się w roli koordynatorów poprzez organizację licznych konferencji, a także rozwijanie pasji i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki różnego rodzaju warsztatom i szkoleniom,
 • umożliwianie wymiany zdobytej wiedzy i doświadczenia poprzez nawiązywanie kontaktów ze studentami
  i pracownikami naukowymi innych uczelni zarówno krajowych, jaki i zagranicznych,
 • umożliwianie uczestnictwa w znaczących dla polskiej gospodarki spotkaniach naukowców na corocznej, Międzynarodowej Konferencji w Kazimierzu Dolnym,
 • umacnianie koleżeńskich stosunków Członków Koła,
 • ułatwianie wejścia na rynek pracy poprzez naukę pracy w zespole, radzenia sobie w stresujących sytuacjach, efektywnego zarządzania własnym czasem oraz pomoc w odkrywaniu własnego „ja” Członków Koła,
 • nieustanny rozwój Organizacji poprzez otwartość na innowacyjne pomysły każdego Członka Koła,
 • godne reprezentowanie Uczelni podczas udziału w konferencjach, konkursach, seminariach zorganizowanych przez inne Instytucje.

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie za rok 2012

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/10
www.jakosc.umcs.lublin.pl
jakosc@hektor.umcs.lublin.pl
www.facebook.com/skzjiw.umcs?fref=ts
tel. (081) 537-53-52

Osoba do kontaktu:
Magdalena Oronowicz – prezes Koła
magda.oronowicz@gmail.com
tel: 609 914 796