Socjologia 40+

  • bezpłatne studia I stopnia
  • zajęcia tylko w godzinach popołudniowych (od poniedziałku do piątku)
  • nowe specjalności (Analityk zjawisk społecznych, Organizator społeczności lokalnej, Zarządzanie innowacyjne) odpowiadające potrzebom rynku pracy
  • duża część zajęć w formie warsztatów, prowadzonych przez praktyków

Jako pierwsi w Lublinie, wychodzimy naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, które chcą zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy do tej pory – z braku czasu lub możliwości - nie ukończyli studiów lub chcą zdobyć dodatkowe kompetencje.

Studia Socjologia 40+ adresujemy zwłaszcza do tych osób, które chcą realizować swoje ambicje i plany, pragną zdobywać nowe, pozytywne doświadczenia życiowe, podnosząc jednocześnie poziom swoich kwalifikacji.

Ideą studiowania w formule „40+” jest:

  • realizacja zajęć dydaktycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych (16.00 – 20.00)
  • praktyczny profil studiów – duża część zajęć odbywa się w formie warsztatów prowadzonych przez praktyków
  • wybór ścieżki tematycznej spośród trzech specjalności, które odpowiadają potrzebom rynku pracy (Analityk zjawisk społecznych, Organizator społeczności lokalnej, Zarządzanie innowacyjne)
  • część wykładów i ćwiczeń realizowana jest w formie e-learningowej – nawet do 30%
  • czas trwania studiów - 6 semestrów.

Studia kończą się obroną pracy licencjackiej i dają status absolwenta studiów wyższych, co otwiera drogę do kontynuowania nauki na studiach magisterskich na dowolnie wybranej uczelni.

Rekrutacja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK (Internetowej Rejestracji kandydatów www.irk.umcs.pl).

Dodatkowe informacje można znaleźć na facebooku facebook.com/SocjologiaUMCS lub pod numerem telefonu +48 81 537 28 88 e-mail: socjologia@umcs.pl oraz na stronie kierunku socjologia.umcs.lublin.pl

 

Socjologia 40+ WFiS UMCSk