Skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne
na Wydziale Ekonomicznym w roku akademickim 2016/2017
na kierunkach: analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie

KOMISJA I – studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Przewodniczący: dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.
 2. Zastępca przewodniczącego: dr Mirosław Łoboda
 3. Sekretarze:
  1. EKONOMIA, LOGISTYKA, studia I i II stopnia stacjonarne
   mgr Piotr Nieradka
  2. FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ, studia I i II stopnia stacjonarne
   mgr Rafał Muda
  3. ANALITYKA GOSPODARCZA studia I stopnia stacjonarne;
   ZARZĄDZANIE, studia I i II stopnia stacjonarne
   mgr Mateusz Hałka
  4. ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA, LOGISTYKA, FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE, studia I i II stopnia niestacjonarne
   mgr Inga Kaszycka
 4. Członek: mgr Kinga Bednarzewska
 5. Przedstawiciele samorządu studentów: Katarzyna Szkuat, Marcin Dudziak
 6. Przedstawiciel Wydziału Ekonomicznego w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: dr Bartłomiej Zinczuk