Skład Senatu UMCS w kadencji 2016-2020

Skład Senatu UMCS w Kadencji 2016-2020


Rektorzy:
1.    prof. dr hab. Stanisław Michałowski
2.    dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw.
3.    prof. dr hab. Urszula Bobryk
4.    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
5.    dr hab. Alina Orłowska prof. nadzw.

Dziekani:
1.    prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
2.    dr hab. Sławomir Terpiłowski prof. nadzw.
3.    dr hab. Stefan Korczak prof. nadzw.
4.    dr hab. Anna Deryło – Marczewska  prof. nadzw.
5.    prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
6.    dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.
7.    dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.
8.    prof. dr hab. Janusz Kirenko
9.    dr hab. Andrzej Ostrowski
10.    prof. dr hab. Iwona Hofman
11.    dr hab. Krzysztof Szymanowicz prof. nadzw.
12.    dr hab. Grzegorz Smyk prof. nadzw.

Samodzielni:
1.    prof. dr hab. Janusz Szczodrak
2.    prof. dr hab. Ryszard Dębicki
3.    dr hab. Przemysław Matuła prof. nadzw.
4.    prof. dr hab. Władysław Janusz
5.    prof. dr hab. Andrzej Kidyba
6.    prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
7.    prof. dr hab. Jerzy Węcławski
8.    dr hab. Anna Kanios prof. nadzw.
9.    dr hab. Włodzimierz Piątkowski prof. nadzw.
10.    prof. dr hab. Marek Pietraś
11.    dr hab. szt. Marzena Bernatowicz prof. nadzw.
12.    dr hab. Dorota Kołodyńska prof. nadzw.

Młodsi:
1.    dr Anna Matuszewska
2.    dr Mirosław Krukowski
3.    dr Beata Rodzik
4.    dr Agata Bartyzel
5.    dr Jakub Kosowski
6.    dr Monika Napora
7.    dr Joanna Świderska
8.    dr Joanna Wierzejska
9.    dr Monika Baczewska-Ciupak
10.    dr Katarzyna Radzik-Maruszak
11.    dr Danuta Kuciak
12.    doc. dr Wiesław Tekely
13.    mgr Bożena Głos

Pozostali:

1.    Anna Bukowska
2.    Jacek Kot
3.    Urszula Zielińska

Studenci, doktoranci:

1.    Agata Lipińska
2.    Aleksandra Surma
3.    Jagoda Kulik
4.    Katarzyna Sawicka
5.    Marzena Machnica
6.    Mateusz Derdak
7.    Olga Szczygielska
8.    Paulina Czyż
9.    Paulina Gregorczyk
10.    Paulina Miziak
11.    Piotr Krzyżanowski
12.    Mgr Marcin Sanakiewicz

    Autor
    Anna Adamczyk