Skład Rady Wydziału

Dziekan i Prodziekani Wydziału

 

1.

 

prof. dr hab. Janusz Kirenko

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

2.

 

dr Agnieszka Bochniarz

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

 

3.

 

dr hab. Anna Dudak

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

4.

 

dr Małgorzata Kuśpit

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

Profesorowie tytularni

 

5.

 

prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

 

6.

 

prof. dr hab. Ryszard Bera

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

7.

 

prof. dr hab. Marija Czepil

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

8.

 

prof. dr hab. Maria Chodkowska

Nauki humanistyczne; Socjologia

 

 

 

9.

 

prof. dr hab. Sabina Guz

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

 

10.

 

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

11.

 

prof.  dr hab. Stanisław Popek

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

Profesorowie nadzwyczajni UMCS

 

12.

 

dr hab. Aneta Borkowska

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

13.

 

dr hab. Piotr Brzozowski

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

14.

 

dr hab. Cezary Domański

Nauki humanistyczne; Historia psychologii

 

 

15.

 

dr hab. Barbara Gawda

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

16.

 

dr hab. Anna Kanios

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

17.

 

dr hab. Mariusz Korczyński

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

18

 

dr hab. Grażyna Kwiatkowska

Nauki humanistyczne; Filozofia

 

 

 

19.

 

dr hab. Katarzyna Markiewicz

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

20.

 

dr hab. Zofia Palak

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

21.

 

dr hab. Dorota Pankowska

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

22.

 

dr hab. Józef Stachyra

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

 

23.

 

dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

 

24.

 

dr hab. Dorota Turska

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

 

25.

 

dr hab. Anna Żukowska

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

Doktorzy habilitowani

 

26.

 

dr hab. Jolanta Andrzejewska

Nauki społeczne; Pedagogika

 

27.

dr hab.Beata Bednarczuk

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

28.

 

dr hab. Stanisława Byra

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

29.

 

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

30.

 

dr hab.Piotr Gindrich

Nauki humanistyczne: Pedagogika

 

31.

dr hab. Mirosław Grusiewicz

Nauki Społeczne: Pedagogika

 

 

32.

 

dr hab. Zdzisław Kazanowski

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

33.

 

dr hab. Katarzyna Klimkowska

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

34.

 

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

35.

 

dr hab. Izabella Łukasik

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

36.

 

dr hab. Urszula Oszwa

Nauki humanistyczne; Pedagogika

 

 

37.

 

dr hab. Monika Parchomiuk

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

38.

 

dr hab. Teresa Parczewska

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

39.

 

dr hab. Andrzej Pielecki

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

40.

 

dr hab. Andrzej Różański

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

41.

 

dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

42.

 

dr hab. Anna Wojnarska

Nauki społeczne; Pedagogika

 

43.

dr hab. Andrzej Węgliński

Nauki humanistyczne; Pedagogika  

 

44.

 

dr hab. Danuta Wosik-Kawala

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

45.

 

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

46.

 

dr hab. Wiesław Żardecki

Nauki humanistyczne: Pedagogika

 

Przedstawiciele pozostałych  nauczycieli akademickich

47.

dr Małgorzata Chojak

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

 

  48.

dr Wojciech Czerski

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

 

49.

 

dr Beata Daniluk

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

50.

 

dr Małgorzata Kostka – Szymańska

Nauki humanistyczne; Psychologia

 

 

 

51.

 

doc. dr Ewa Kozak – Czyżewska

Nauki społeczne; Pedagogika

 

 

52.

 

dr Katarzyna Rusinek

Nauki społeczne; Pedagogika

 

  

   53.

 

dr Joanna Wierzejska

Nauki społeczne; Pedagogika

 

   

   54.

 

dr Anna Witek

Nauki społeczne; Pedagogika

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

55.

 

mgr Mariola Granda

 

 

 

 

56.

 

mgr Jolanta Misiur

 

 

 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego i Doktoranckiego w roku ak.2016/2017

   57.

mgr Joanna Paszkowska

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

 

   58.

Paulina Bejda

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

   59.

Franciszek Domań

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

   60.

Izabela Kuchciak

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

  61.

Agnieszka Kotek

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

62.

Amanda Lipińska

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

63.

Adrianna Łuksa

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

64.

Alicja Matwiejczuk

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

65.

Kinga Parcheta

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

66.

Arkadiusz Pawłowski

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

67.

Lena Różańska

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

68.

Arkadiusz Sławek

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

69.

Aleksandra Stefanek

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

70.

Mateusz Wulczyński

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

71.

Dominika Zdolska

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

Przedstawiciele  Związków Zawodowych

   72.

dr  Zofia Maleszyk

 

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

 

   73.

dr Anna Grabowiec

 

Przedstawiciel ZNP