Skład

Imię i nazwisko

Dyscyplina / specjalność

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Maciej Bałtowski ekonomia; transformacja gospodarcza, polityka ekonomiczna
dr hab. Teresa Bednarczyk prof. nadzw. ekonomia; ubezpieczenia gospodarcze, rynki finansowe
dr hab. Jan Chadam prof. nadzw. nauki o zarządzaniu; zarządzanie wartością
prof. dr hab. Małgorzata Dolińska nauki o zarządzaniu; marketing
dr hab. Piotr Karpuś prof. nadzw. ekonomia; makroekonomia, zarządzanie finansami, zmiany struktury gospodarki narodowej
dr hab. Arkadiusz Kijek ekonomia; analiza ekonomiczna, ekonometria, statystyka
dr hab. Tomasz Kijek ekonomia;
dr hab. Marcin Lipowski  
dr hab. Agnieszka Leszczyńska nauki o zarządzaniu; zarządzanie strategiczne, zarządzanie środowiskowe
dr hab. Henryk Mamcarz prof. nadzw. ekonomia; finanse, rynki finansowe
dr hab. Radosław Mącik prof. nadzw.  ekonomia; zachowania konsumentów, badania rynku
dr hab. Piotr Kozarzewski nauki społeczne, nauki o polityce, politologia
prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko ekonomia; międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska
dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw. - Przewodniczący Rady

nauki o zarządzaniu; systemy informacyjne

dr hab. Anna Rakowska prof. nadzw. nauki o zarządzaniu; strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, doskonalenie kadry kierowniczej, kulturowe uwarunkowania zarządzania
dr hab. Henryk Ronek prof. nadzw. ekonomia; rachunkowość
dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek prof. nadzw. nauki o zarządzaniu; zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek ekonomia; ekonomika jakości, zarządzanie wiedzą
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk ekonomia; marketing, analiza rynku, ekonomika i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
prof. dr hab. Wacława Starzyńska ekonomia; ekonometria stosowana, ilościowe metody w analizie rynku, statystyka ekonomiczna
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. nadzw. ekonomia; finanse
prof. dr hab. Jerzy Węcławski ekonomia; bankowość, finanse
prof. dr hab. Urszula Wich ekonomia; gospodarka miejska, gospodarka regionalna
dr hab. Piotr Witkowski nauki społeczne; nauki o polityce
dr hab. Elżbieta Wrońska-Bukalska  
Przedstawiciele pozostałych grup pracowniczych 
dr Roman Asyngier  
dr Małgorzata Kamieniecka  
dr Mirosław Łoboda  
dr Paweł Pasierbiak  
dr Jakub Czerniak   
dr Piotr Zieliński  
dr Agnieszka Kister  
mgr Bogumiła Brzuchala   
Przedstawiciele doktorantów i studentów 
mgr Ewelina Berlińska  
Karol Przydatek  
Agata Kołodziej  
Dawid Kot  
Magdalena Kondas   
Natalia Ołówko  
Marcin Dudziak   
Katarzyna Szkuat  
Przedstawiciele związków zawodowych
dr Tamara Galbarczyk (ZNP)