Sesja 19 - 20.05.2018 r.

SESJA 19-20.05.2018 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 19-20 maja 2018 r. w dwóch miejscach:

1)      Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska;

2)      Instytut Polski w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa, Rosja.

UWAGA!

Poziomy, na których można zdawać egzamin oraz wysokość opłaty, zależą od miejsca, w którym kandydat przystąpi do egzaminu.

W Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie egzaminy odbędą się na następujących poziomach (w nawiasie podana jest wysokość opłaty za egzamin):

- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach: B1 i B2 (110 euro) oraz  C1 (130 euro);

- w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży na poziomie: B1 i B2 (90 euro).

 

W Instytucie Polskim w Moskwie egzaminy odbędą się na następujących poziomach:

- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach: B1 i B2 (150 euro) oraz  C1 (180 euro).

Ważne! Egzaminy w Moskwie odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się na egzamin minimum 50 osób.

 

UWAGA!

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie. 

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 11 kwietnia 2018 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS. 

 

Termin egzaminu:

19-20 maja 2018 r.

Miejsca egzaminu:

1) Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

2) Instytut Polski w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa, Rosja.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

1) Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie:

- B1, B2, C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

- B1, B2 dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat)

2) Instytut Polski w Moskwie:

- B1, B2, C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

Cena egzaminu:

Egzamin w Lublinie:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 - 110 euro

Poziom C1 - 130 euro

Dla dzieci i młodzieży:

Poziom B1, B2 - 90 euro

Egzamin w Moskwie:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 - 150 euro

Poziom C1 - 180 euro

Wydanie certyfikatu -  20 euro (taka sama cena dla osób zdających w Lublinie i w Moskwie) 

Rejestracja kandydatów:

 Do 11.04.2018 r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 11.04.2018 r.).

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie.

Formularz zgłoszeniowy:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank

Adres banku: ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin

Nr konta (do wpłat w euro) 62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, Lublin, maj 2018 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja UOR.

Adres e-mail

i telefon kontaktowy:

 

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

(+48) 81-533-27-86 

(+48) 81- 537-54-25

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):

 http://certyfikatpolski.pl/

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

http://www.nawa.gov.pl/