Seminaria i wykłady monograficzne

SEMINARIA

kierunek: archiwistyka i nzzi
stopień studiów:
rok studiów: III
rok akademicki 2017/2018

1.      prof. dr hab. Janusz Łosowski– Zakład Archiwistyki i NPH
2.      dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. nadzw. – Zakład Archiwistyki i NPH
3.      dr hab. Roman Wysocki– Zakład Historii Najnowszej
4.      dr Małgorzata Szabaciuk – Zakład Archiwistyki i NPH
5.      dr Tomasz Czarnota – Zakład Archiwistyki i NPH
6.      dr Marek Konstankiewicz – Zakład Archiwistyki i NPH

Zapisy na seminarium będą odbywały się 3, 4 i 5 października 2017 r.  w sekretariacie Instytutu Historii pok. 309 w godz. 9.00-12.00.

kierunek: historia
stopień studiów: IIº
rok studiów: I
rok akademicki 2017/2018

1.      dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. – Zakład Historii Starożytnej
2.      dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. nadzw. – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
3.      dr hab. Mariusz Bartnicki – Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych
4.      dr hab. Wiesław Bondyra – Zakład Historii XVI-XVIII w.
5.      prof. dr hab. Małgorzata Willaume. – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej
6.      dr hab. Waldemar Kozyra, prof. nadzw.  – Zakład Historii Najnowszej
7.      dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. – Zakład Historii Najnowszej
8.      prof. dr hab. Janusz Wrona – Zakład Historii Społecznej XX wieku
9.      dr hab. Mariusz Ausz – Zakład Edukacji Historycznej  i Dziedzictwa Kulturowego
10.   dr hab. Tomisław Giergiel – Zakład Archiwistyki i NPH

Zapisy na seminarium będą odbywały się 3, 4 i 5 października 2017 r. w sekretariacie Instytutu Historii pok. 309 w godz. 9.00-12.00.

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

rok  akademicki  2017/2018
semestr zimowy

Wykłady monograficzne są łączone dla
III roku studiów licencjackich na kierunku historia oraz archiwistyka i nzzi,
I i II roku studiów magisterskich na kierunku historia.

 15 godzin w semestrze

Wykłady prowadzą:

  1. dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. – Zakład Historii Starożytnej
  2. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. nadzw. – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
  3. prof. dr hab. Henryk Gmiterek - Zakład Historii XVI-XVIII w.
  4. prof. dr hab. Małgorzata Willaume  - Zakład Historii XIX w. i Dziejów Europy Wschodniej
  5. dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. – Zakład Historii Najnowszej
  6. dr hab. Andrzej Stępnik, prof. nadzw. - Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa  Kulturowego
  7. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski - Zakład Historii Społecznej XX wieku