Seminaria i wykłady monograficzne

 Wykłady monograficzne

Wykłady monograficzne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 są łączone  dla:

 • III roku studiów licencjackich na kierunkach: historia oraz archiwistyka i nzzi
 • I i II roku studiów magisterskich  na kierunku historia

 Wymiar czasowy wykładu: 15 godzin w semestrze

Wykłady prowadzą:

 1.  dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw.– Zakład Historii Starożytnej
 2. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. nadzw. – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 3. prof. dr hab. Henryk Gmiterek - Zakład Historii XVI-XVIII w.
 4. prof. dr hab. Małgorzata Willaume  - Zakład Historii XIX w.
 5. prof. dr hab. Janusz Szczepański - Zakład Historii Najnowszej
 6. dr hab. Andrzej Stępnik, prof. nadzw. - Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
 7. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski - Zakład Historii Społecznej XX w.

Wykłady monograficzne odbywają się w zakładach, za wyjątkiem:  

 • prof. dr hab. Janusz Szczepański - sala 301
 • prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski - sala 30

Terminy wykładów monograficznych i seminariów widoczne są na planach zajęć. 

 Seminaria 

Zapisy na seminaria w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 będą odbywać się w Sekretariacie Instytutu Historii (pok.309) w dniach: 23.02, 24.02, 27.02 i 28.02 w godzinach: od 9.00 do 12.00. 

Nabór na seminaria jest otwary dla studentów: 

 • Archiwistyki II st. 1 r.  
 • Historii I st. 2 r. 
 • Turystyki historycznej I st. 2 r. 

W załączonych plikach znajdują się proponowane tematy (obszary) prac licencjackich dostępnych na seminariach dla poszczególnych kierunków.