Seminaria dyplomowe/ magisterskie

Zapisy na seminaria rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017 będą prowadzone w oparciu o następujące zasady:

 1. Zapisy studentów studiów stacjonarnych II rok studia Iº (Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Ekonomia oraz Zarządzanie) i I rok studia IIº (Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Ekonomia, Zarządzanie) odbywać się będą w dniu 01 marca 2017 r. bezpośrednio u pracowników prowadzących seminaria.
 2. Zapisy studentów studiów niestacjonarnych II rok studia Iº (Finanse i  Rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie) i I rok IIº (Finanse i Rachunkowość oraz Logistyka) odbywać się będą na pierwszym seminarium bezpośrednio u pracowników prowadzących seminaria.
 3. Górny limit liczby studentów na seminarium wynosi 10 osób.
 4. Zapisy na seminaria będą dokonywane w oparciu o ”bony seminaryjne”, które starostowie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Iº oraz II° powinni pobrać w Dziekanacie od 23 lutego 2017 r.
 5. Tematyka seminaryjna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępna będzie 9 lutego 2017 r.

Wykaz wykładowców rozpoczynających seminaria licencjackie i magisterskie w semestrze letnim 2016/2017:

Stacjonarne I° II rok Ekonomia

 1. prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 2. prof. dr hab. Urszula Wich
 3. prof. dr hab.  Grzegorz Jawor
 4. dr hab.  Arkadiusz Kijek
 5. dr hab. Piotr Kozarzewski - zapisy godz. 13:15 p. 619
 6. dr hab. Anna Szymańska - zapisy dn. 01.03.17 godz. 13.15 p. 315
 7. dr Monika Wojtas
 8. dr Tomasz Białowąs
 9. dr Konrad Czernichowski
 10. dr Piotr Zieliński
 11. dr Joanna Szafran
 12. dr Katarzyna Mamcarz
 13. dr Dominika Klimek-Smęt
 14. dr Luba Klapkiv
 15. dr Mariusz Lisowski
 16. dr Magdalena Jaworzyńska
 17. dr Paweł Pasierbiak
 18. dr Przemysław Bryłowski - 01.03 br. g. 9.00-13.00 p. 520 lub elektronicznie dnia 01.03 br. w g. 9.00-13.00
 19. dr Jarosław Szymański - zapisy dn. 01.03.17 godz. 13.15 p. 315

Stacjonarne II° I rok Ekonomia

 1. prof. dr hab.  Teresa Bednarczyk
 2. prof. dr hab.  Maciej Bałtowski
 3. prof. dr hab. Urszula Wich
 4. prof. dr hab. Małgorzata Dolińska
 5. dr hab. Anna Szymańska - zapisy dn. 01.03.17 godz. 09.45 p. 315
 6. dr hab. Piotr Kozarzewski - zapisy godz. 09:45 p. 619
 7. dr hab. Arkadiusz Kijek
 8. dr Joanna Szafran
 9. dr Monika Wojtas
 10. dr Tomasz Białowąs
 11. dr Piotr Zieliński                                     

Stacjonarne I° II rok Finanse i rachunkowość

 1. prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 2. prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc
 3. prof. dr hab.  Henryk Ronek
 4. prof. dr hab.  Henryk Mamcarz
 5. dr hab. Jan Chadam
 6. dr Elżbieta Wrońska-Bukalska
 7. dr Tamara Galbarczyk
 8. dr Wojciech Misterek - zapisy 28.02.17 r. godz. 11.00 p. 701
 9. dr Grzegorz Matysek
 10. dr Joanna Świerk
 11. dr Jakub Czerniak
 12. Ilona Skibińska-Fabrowska - zapisy p. 1106
 13. dr Katarzyna Królik-Kołtunik
 14. dr Agnieszka Nóżka
 15. dr  Adam Bujak
 16. dr Janusz Narkiewicz
 17. dr Bożena Oleszko-Kurzyna
 18. dr Anna Kasprzak-Czelej
 19. dr Anna Korzeniowska
 20. dr Agnieszka Kister
 21. Robert Zajkowski
 22. Agnieszka Wójcik
 23. Mariusz Lisowski

Stacjonarne II° I rok Finanse i rachunkowość

 1. prof. dr hab.  Jolanta Szołno-Koguc
 2. prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 3. prof. dr hab.  Piotr Karpuś
 4. prof. dr hab.  Henryk Mamcarz
 5. prof. dr hab. Henryk Ronek
 6. prof. dr hab. Wacława Starzyńska - zapisy godz. 13:15-14:45 p. 1102
 7. dr Jacek Czarecki
 8. dr Roman Asyngier
 9. dr Tamara Galbarczyk
 10. dr Joanna Świderska
 11. dr Robert Zajkowski
 12. dr Grzegorz Matysek
 13. dr Joanna Świerk
 14. dr Anna Wawryszuk-Misztal
 15. dr Elżbieta Wrońska-Bukalska
 16. dr Magdalena Jaworzyńska
 17. dr Ewa Widz
 18. dr Joanna Śmiechowicz
 19. dr Janusz Narkiewicz
 20. dr Małgorzata Kamieniecka
 21. dr Agnieszka Kister
 22. dr Agnieszka Nóżka

Stacjonarne I° II rok Logistyka

 1. prof. dr hab. Jan Chadam
 2. prof. dr hab. Rafał Longwic - zapisy godz. 13:15 p. 314
 3. prof. dr hab. Wacława Starzyńska - zapisy godz. 13:15-14:45 p. 1102
 4. prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak- zapisy godz. 13:15 p. 314
 5. dr hab. Radosław Mącik
 6. dr Robert Lembrych-Furtak
 7. dr  Łukasz Wiechetek - zapisy 01.03. godz 13:15 w pokoju 1109
 8. dr Piotr Witkowski- zapisy godz. 13:15 p. 314
 9. dr Marek Mędrek
 10. dr Tomasz Kijek - zapisy dn. 01.03.2017 godz. 13:15-14:45 p. 517
 11. dr Marcin Lipowski 
 12. dr Zenon Pokojski
 13. dr Mariusz Hofman

Stacjonarne II° I rok Logistyka

 1. prof. dr hab. Jan Chadam
 2. prof. dr hab. Rafał Longwic - zapisy godz. 9:45 p. 314
 3. prof. dr hab. Wacława Starzyńska - zapisy godz. 13:15-14:45 p. 1102
 4. prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak - zapisy godz. 9:45 p. 314
 5. dr hab. Agnieszka Leszczyńska
 6. dr Jarosław Banaś
 7. dr Piotr Witkowski - zapisy godz. 9:45 p. 314
 8. dr Marek Mędrek
 9. dr Aleksandra Kowalska

Stacjonarne I° II rok Zarządzanie

 1. prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 2. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
 3. dr hab. Agnieszka Leszczyńska
 4. dr Dorota Chmielewska-Muciek
 5. dr Grzegorz Grela
 6. dr Monika Jakubiak
 7. dr Bartłomiej Zinczuk
 8. dr Agnieszka Piasecka
 9. dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 10. dr Bogusław Gulski
 11. dr Przemysław Łukasik
 12. dr Iwona Mendryk
 13. dr Tomasz Kijek - zapisy dn. 01.03.2017 godz. 13:15-14:45 p. 517
 14. dr Ilona Bondos
 15. dr Anna Tatarczak

Stacjonarne II° I rok Zarządzanie

 1. prof. dr hab. Małgorzata Dolińska
 2. prof. dr hab. Anna Rakowska
 3. prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
 4. prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 5. prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
 6. dr hab. Radosław Mącik
 7. dr Grzegorz Grela
 8. dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 9. dr Bogusław Gulski
 10. dr Agnieszka Piasecka
 11. dr Marcin Lipowski

Stacjonarne I° II rok Matematyka i finanse

 1. prof. dr hab. Piotr Karpuś
 2. dr hab. Arkadiusz Kijek
 3. dr Bożena Oleszko-Kurzyna

Stacjonarne I° II rok Prawno-biznesowy

 1. prof. dr hab. Agnieszka-Sitko-Lutek
 2. dr Monika Jakubiak
 3. dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 4. dr Bartłomiej Zinczuk
 5. dr Ilona Bondos
 6. dr Dorota Chmielewska-Muciek
 7. dr Przemysław Bryłowski - zapisy wtorki g. 9.00-9.30 i środy g. 11.00-11.30 najpóźniej do dnia 15.03.17 r. lub elektronicznie: przemekb@icn.pl

Niestacjonarne I° II rok Prawno-biznesowy

 1. dr Dorota Chmielewska-Muciek

Niestacjonarne I° II rok Finanse i rachunkowość

 1. prof. dr hab. Teresa Bednarczyk
 2. dr Joanna Śmiechowicz
 3. dr Mariusz Kicia
 4. dr Włodzimierz Ciseł
 5. dr Bożena Oleszko-Kurzyna
 6. dr Tomasz Budzyński
 7. dr Adam Bujak
 8. dr Anna Kasprzak-Czelej

Niestacjonarne II° I rok Finanse i rachunkowość

 1. prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc
 2. prof. dr hab. Maciej Bałtowski
 3. prof. dr hab. Teresa Bednarczyk
 4. dr Włodzimierz Ciseł
 5. dr Tamara Galbarczyk
 6. dr Mariusz Kicia
 7. dr Anna Korzeniowska
 8. dr Wojciech Misterek
 9. dr Grzegorz Matysek
 10. dr Tomasz Budzyński
 11. dr Elżbieta Wrońska-Bukalska
 12. dr Jakub Czerniak
 13. dr Joanna Świderska
 14. dr Janusz Narkiewicz
 15. dr Małgorzata Kamieniecka

Niestacjonarne I° II rok Logistyka

 1. dr hab. Jan Chadam, prof. nadzw.
 2. dr Łukasz Wiechetek
 3. dr Jarosław Banaś

Niestacjonarne II° I rok Logistyka

 1. prof. dr hab. Elzbieta Skrzypek
 2. dr hab. Jan Chadam, prof. nadzw.
 3. dr Robert Lembrych-Furtak

Niestacjonarne I° II rok Zarządzanie

 1. dr Robert Lembrych-Furtak
 2. dr Iwona Mendryk