Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Historii UMCS zaprasza do udziału w konkursie „Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej” organizowanym z w ramach obchodów 150-lecia urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie miał charakter dwuetapowy. W etapie I uczestnicy proszenie są o nadesłanie prac pisemnych na jeden z wybranych tematów, w etapie II finaliści proszeni będą o przedstawienie w formie wykładu bądź prezentacji jednego z wybranych problemów (lista tematów do etapu I i II znajduje się w regulaminie konkursu), odbędzie się również quiz wiedzy o życiu Noblistki.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres mailowy konkurs.150@o2. pl upływa 31 marca 2017

Termin nadsyłania prac na adres mailowy konkurs.150@o2. pl upływa 31 maja 2017 r.

Etap II konkursu odbędzie się na początku października 2017 r.

Równolegle od będzie się jednoetapowy konkurs plastyczny Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej (np. obrazu, rysunku bądź komiksu) dotyczącej życia i działalności Marii Curie-Skłodowskiej, logotypu lub projektu plakatu związanego ze 150-leciem urodzin Noblistki wykonanej dowolną techniką.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres mailowy konkurs.150@o2. pl upływa 31 marca 2017 r.

Termin nadsyłania prac plastycznych na adres mailowy konkurs.150@o2. pl lub korespondencyjny: Instytut Historii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p.308 (decyduje data stempla pocztowego) upływa 15 września 2017 r.

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  • dr hab. Małgorzata Nossowska: mnoss@tlen.pl, malgorzata.nossowska@poczta.umcs.lublin.pl
  • dr hab. Andrzej Przegaliński: andrzejprzegalinski@o2.pl 

W załączniku dostępny jest regulamin konkursu.