Rozwój kadry

Rozwój Kadry Naukowej w IM (habilitacje)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Monika Mielko-Remiszewska 

Nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej , Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 14.05.2011r. 

doktor habilitowany sztuki muzycznej, dyscyplina-dyrygentura 

2

Teresa Krasowska 

Nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej , Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 14.05.2011r. 

doktor habilitowany sztuki muzycznej, dyscyplina-dyrygentura 

3

Agnieszka Weiner

Uchwała Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30.11.2011r.

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

4

Stanisław Halat

Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 .05.2013r.

doktor habilitowany sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka

4

Agnieszka Weiner

Uchwała Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30.11.2011r.

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

5

Barbara Pazur

Uchwała Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej , Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 15.03.2014 r.

doktor habilitowany sztuki muzycznej, dyscyplina-dyrygentura

 

Rozwój Kadry Naukowej w IM (doktoraty)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Marek Stefankiewicz

Uchwała Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie z dnia 25.01.2012r.

doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura

2

Mariusz Bogdanowicz

Uchwała Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 12.03.2012r.

doktor sztuki w dziedzinie sztuki muzyczne, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

3

Rafał Rozmus

Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 09.10.2012r.

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii- muzykologii

 

 

Rozwój Kadry Naukowej w IM (profesor)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Elwira Śliwkiewicz-Cisak

Prezydent RP.,09.09.2013r.

profesor sztuk muzycznych

 

Rozwój Kadry Naukowej w ISP (profesor)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Irena Nawrot-Trzcińska

Prezydent RP, 04.08.2011r.

profesor sztuk filmowych

2

Artur Popek

Prezydent RP, 04.08.2011r.

profesor sztuk plastycznych

3

Piotr Lech

Prezydent RP, 24.04.2012r.

profesor sztuk plastycznych

 

Rozwój Kadry Naukowej w ISP (habilitacje)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Anna Żukowska

UMCS w lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, data uchwały o nadaniu stopnia 11.03.2011r.

doktor habilitowany nauk humanistycznych

2

Maria Sękowska

Rada Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach, 06.07.2011r.

doktor habilitowany

sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

3

Zbigniew Woźniak

Rada Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 10.01.2012r.

doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

4

Ireneusz Wydrzyński

Rada Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu- 02.03.2012r.

doktor habilitowany sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki projektowe

5

Krzysztof Rumowski

Rada Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – 08.05.2012r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

6

Jerzy Żywicki

Rada Wydziału Humanistycznego UMCS, 09.05.2012r.

doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina: historia

7

Sławomir Toman

Rada Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 28 czerwca 2012r.

doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

8

Cezary Klimaszewski

Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 11 lipca 2012r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

9

Ewa Letkiewicz

Rada Naukowa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z dnia 27.09.2012

doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki

10

Włodzimierz Pastuszak

Rada Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 10.06.2013r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

11

Adam Panek

Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

 

 

Rozwój Kadry Naukowej w ISP (doktoraty)

Lp.

Imię i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

Data zakończenia przewodu

1

Rabiej Robert

Matryce w rytuale czasu i przypadku. Performatyka procesu dziania się obrazu.

25.05.2011r.

dr sztuki

2

Polak Joanna

Hotel Mirage. Wycinanka komputerowa w animacji.

28.06.2011r.

dr sztuki

3

Ciężki Jakub

W klatce paradoksów. Pomiędzy liniami.

28.06.2011r.

dr sztuki

4

Kuśmirowski Robert

Idea kopii wobec oryginału.

27.09.2012r.

dr sztuki

5

Stańczak Kamil

Figura i tło. Cykl peryferyjny.

21.11.2012r.

dr sztuki

6

Siczek Kamil

Kadry rzeczywistości – portret zbiorowy w cyklu obrazów.

30.05.2012r.

dr sztuki

7

Popek Amadeusz

Krajobrazy intymne. Cykl grafik w technice serigrafii.

22.05.2013r.

dr sztuki