Język rosyjski

Kursy z języka ogólnego

Celem kursów z języka ogólnego jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, czytania, słuchania i pisania, ze szczególnym naciskiem na umiejętność porozumiewania się w mowie. Polecane dla osób, które chcą doskonalić znajomość języka obcego, zarówno do celów zawodowych, jak i prywatnych.

 ★ Oferta na rok 2017/18 w przygotowaniu

Kursy konwersacyjne

Celem kursów konwersacyjnych jest poprawienie umiejętności płynnego wypowiadania się w języku obcym. Polecane dla osób, które chciałyby poszerzyć zasób słownictwa i podwyższyć praktyczne kompetencje językowe tak, aby móc je czynnie i efektywnie wykorzystywać w życiu zawodowym oraz prywatnym.

 ★ Oferta na rok 2017/18 w przygotowaniu

 Kursy wyrównawcze

Celem kursów wyrównawczych jest rozwinięcie głównych sprawności językowych takich jak czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie, jak również sprawne powtórzenie i utrwalenie zagadnień sprawiających słuchaczom szczególną trudność lub budzących ich zainteresowanie.

 ★ Oferta na rok 2017/18 w przygotowaniu

Kursy przygotowujące do TELC (The European Language Certificates)

B1/B2/C1 z języka ogólnego i biznesowego – polecany dla studentów, doktorantów i urzędników państwowych

TELC B2 - j. rosyjski (30 h) 1 x w tygodniu, poniedziałek godz. 17.30 - 19.00 (2 x 45 minut)
Termin: 20.11.2017 - 26.03.2018

Zapisz się online już dziś! O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.