Rok akademicki

Uwaga! Znamy już organizację roku akad. 2017/2018 w UMCS.
Reguluje ją PISMO OKÓLNE Nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018


 PISMO OKÓLNE Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie art 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 Regulaminu studiów w UMCS, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII-25.3/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów, określam, co następuje:

§ 1 

Rok akademicki 2016/2017 trwa od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. i obejmuje:

1. SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2016 r. do 22 lutego 2017 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 2 października do 21 grudnia 2016 r.
2) wakacje zimowe – od 22 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 3 stycznia do 1 lutego 2017 r.
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 2 do 15 lutego 2017 r.

2. Przerwa międzysemestralna – od 16 do 22 lutego 2017 r.

3. SEMESTR LETNI - trwa od 23 lutego do 12 lipca 2017 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 23 lutego do 12 kwietnia 2017 r.
2) wakacje wiosenne – od 13 do 19 kwietnia 2017 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 20 kwietnia do 21 czerwca 2017 r.
4) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 22 czerwca do 12 lipca 2017 r.

* W tym terminie odbywają sie wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście)

4. WAKACJE LETNIE - od 13 lipca do 30 września 2017 r.

5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:
1) 28 lutego 2017 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
2) 24 września 2017 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

§ 2

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2016 r. – Immatrykulacja
 • 23 października 2016 r. – Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
 • 31 października 2016 r.
 • 1 listopada 2016 r.
 • 2 listopada 2016 r.
 • 11 listopada 2016 r.
 • 24 grudnia 2016 r.
 • 25 grudnia 2016 r.
 • 26 grudnia 2016 r.
 • 1 stycznia 2017 r.
 • 2 stycznia 2017 r.
 • 6 stycznia 2017 r.
 • 1 maja 2017 r.
 • 2 maja 2017 r.
 • 3 maja 2017 r.
 • 15 czerwca 2017 r.

Par. 3 Pisma określa m.in. liczbę poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim r. akad. 2016/2017 oraz dodatkowych dni zajęć. 
Pełna treść Pisma dostępna w Aktach prawnych.