Opłaty

Udział w II edycji Akademii Biznesu UMCS jest odpłatny. Koszt uczestnictwa wynosi odpowiednio:

  1. studenci i doktoranci:  100 zł
  2. pracownicy i absolwenci (z Kartą Absolwenta UMCS) 200 zł

Wpłaty należy dokonać w terminie do 11 marca 2018 r. na rachuek:

nr ...................................  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, z dopiskiem: Akademia Biznesu UMCS

Cena obejmuje: 

  • uczestnictwo w 6 dniach zajęć, 
  • certyfikat uczestnictwa w II edycji Akademii Liderów.