Regulamin turnieju

                        Regulamin Turnieju o Puchar Rektora UMCS w Tenisa Ziemnego
                                                           „UMCS Tennis Cup 2017”

 

 

§1 Przepisy wstępne

 

1. Organizatorem turnieju jest Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

2. Turniej odbywa się w dniach 8-10 września 2017r.

3. Turniej ma na celu:

- popularyzację aktywności ruchomej,

-promocję kortów tenisowych przy CKF UMCS

-popularyzację dyscypliny sportowej – tenis ziemny

4. W turnieju udział mogą brać osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 15 lat.

5. Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody pełnoprawnych opiekunów/ rodziców na udział w turnieju.

6. Udział w turnieju jest płatny w kwocie 60 PLN w kasie CKF UMCS.

7. Zapisy do turnieju będą przyjmowane poprzez e-mail lub osobiście w pokoju 05 w Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ulicy Langiewicza 22 w Lublinie.

8. Turniej rozpoczyna się w dniu 8 września o godz. 16. 00 na kortach tenisowych CKF UMCS przy ulicy Langiewicza 22 w Lublinie.

 9. Aby wziąć udział w turnieju należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która zawiera przyjęcie założeń regulaminu w wyniku złożenia podpisów przez każdego z uczestników turnieju.

10. Turniej organizowany jest w formie dwóch kategorii– OPEN (do 40 lat) i 40+.

11. Organizator zapewnia pomoc medyczną przez wykwalifikowaną kadrę oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

§2 Przebieg turnieju

1. Zawodnicy, którzy posiadają licencje sportową tenisa ziemnego będą rozstawieni.

2. System rozgrywek turnieju: faza I- grupowa, faza II- pucharowa.

3. Ilość gemów w secie ustali sędzia zawodów w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

4. Każdy mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów.

5. Punktacja w secie następująca: 15,30,40, A,B.

6. Organizator zapewni piłki oraz siatkę.

7. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania w trakcie turnieju własnego sprzętu. 8. Turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami PZT.

9. W sytuacjach spornych decyduje sędzia zawodów.

10. Zmiany w przepisach zastrzeżone są dla sędziego zawodów.

 

§3 Przepisy końcowe

1. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i zmianę w regulaminie bez podania przyczyny.

3. Organizator może wykorzystać dane zawodników do celów promocyjnych turnieju.

4. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

5. Zawodnik przystępujący do zawodów zna swój stan zdrowia i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje udziału w turnieju. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na udział w turnieju od swoich pełnoprawnych opiekunów.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników turnieju bez opieki.

7. W przypadku braku aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia NW zawodnik bierze udział na własną odpowiedzialność.

8. Wszelkich informacji o turnieju można uzyskać na stronie internetowej- ckf.umcs.pl w zakładce “UMCS Tennis Cup 2017”.

9.Każdy z zawodników przed rozpoczęciem turnieju musi podpisać regulamin, co jest warunkiem przystąpienia do turnieju i wyrażeniem zgody na uczestnictwo w turnieju w sprawach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje rozstrzygające wydaje Organizator.

10. Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom.

11. W kategorii singiel mężczyzn OPEN i 40+, miejsca 1-3 będą nagradzane pucharami i dyplomami.

12. W kategorii debel męski miejsca 1-3 będą nagradzane dyplomami i pucharami.

13. W kategorii mikst miejsce 1 będzie nagrodzone dyplomami i pucharami.