Regulacje prawne i formularze

Obowiązkowe praktyki w ramach studiów:

PROCEDURA REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK
Wniosek o zaliczenie praktyk w ramach innej aktywności

Obowiązkowe i dodatkowe praktyki w ramach studiów z Bazy Praktyk:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełnomocnik Dziekana WE UMCS ds. Praktyk i Staży: dr Joanna Świerk
joanna.swierk@umcs.lublin.pl

BAZA PRAKTYK W 2017 r. (8.06) (okres maj 2017-kwiecień 2018)

SYSTEM OBSŁUGI PRAKTYK