Raport - ankieta oceny zajęć, semestr zimowy 2015/2016