Rada Wydziału

W strukturze organizacyjnej Wydziału MFiI najwyższym organem stanowiącym jest Rada Wydziału. Członkami Rady Wydziału są samodzielni pracownicy naukowi oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, grup pracowniczych i studentów.

Na Wydziale MFiI zatrudnionych jest 155 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym 25 osób z tytułem naukowym profesora, 18 osób ze stopniem dr hab. na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz 112 adiunktów, starszych wykładowców i asystentów.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych oraz nauk matematycznych.


 Skład Rady Wydziału


Profesorowie i doktorzy habilitowani

1. prof. dr hab. Andrzej Baran (KFT ZTJA IF UMCS)

2. dr hab. Halina Bielak, prof. nadzw. (ZI IM UMCS)

3. dr hab. Mariusz Bieniek (ZRP IM UMCS)

4. prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (ZMJ IF UMCS)

5. dr hab. Monika Budzyńska (ZT IM UMCS)

6. prof. dr hab. Tadeusz Domański (KFT ZTFS IF UMCS)

7. dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

8. prof. dr hab. Kazimierz Goebel (ZRR IM UMCS)

9. prof. dr hab. Andrzej Góźdź (KFT ZFM IF UMCS)

10. dr hab. Marek Góźdź (ZUZiN II UMCS)

11. prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS)

12. prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (ZFPiN IF UMCS)

13. dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw. (ZMJ IF UMCS)

14. dr hab. Wiesława Kaczor, prof. nadzw. (ZDM IM UMCS)

15. prof. dr hab. Wiesław Kamiński (ZUZiN II UMCS)

16. prof. dr hab. Tomasz Komorowski (ZZM IM UMCS)

17. dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS)

18. prof. dr hab. Jerzy Kozicki (ZZM IM UMCS)

19. dr hab. Andrzej Krajka, prof. nadzw. (ZMiSK II UMCS)

20. prof. dr hab. Stanisław Krawczyk (ZB IF UMCS)

21. dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS) 

22. dr hab. Łukasz Kruk, prof. nadzw. (ZRR IM UMCS)

23. dr hab. Andrzej Kryczka (ZAF IM UMCS)

24. dr hab. Bogdan Księżopolski (ZC II UMCS)

25. prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow (ZT IM UMCS)

26. dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, prof. nadzw. (ZN II UMCS)

27. dr hab. Jan Kurek, prof. nadzw. (ZG IM UMCS)

28. dr hab. Tomasz Kwapiński (ZFPiN IF UMCS)

29. dr hab. Rafał Luchowski, prof. nadzw. (ZB IF UMCS)

30. dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. nadzw. (ZIS II UMCS)

31. dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw. (ZSM IM UMCS)

32. dr hab. Jerzy Matyjasek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

33. prof. dr hab. Paweł Mikołajczak (ZTI II UMCS)

34. dr hab. Witold Mozgawa, prof. nadzw. (ZT IM UMCS)

35. prof. dr hab. Krzysztof Murawski (KFT ZAiTG IF UMCS)

36. prof. dr hab. Maria Nowak (ZFA IM UMCS) 

37. dr hab. Andrzej Pelc (ZSM IF UMCS) 

38. prof. dr hab. Bożena Pomorska (KFT ZTJA IF UMCS)

39. prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (KFT ZTJA IF UMCS)

40. prof. dr hab. Stanisław Prus (ZAF IM UMCS)

41. prof. dr hab. Marek Rogatko (KFT ZAiTG IF UMCS)

42. dr hab. Massimiliano Rosini, prof. nadzw. (ZRR IM UMCS)

43. prof. dr hab. Zdzisław Rychlik (ZSM IM UMCS)

44. dr hab. Andrzej Staszczak (ZTJA KFT IF UMCS)

45. dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. nadwz. (ZI IM UMCS)

46. prof. dr hab. Ryszard Taranko (KFT ZTFS IF UMCS)

47. dr hab. Marcin Turek (ZFJiI IF UMCS)

48. prof. dr hab. Vasyl Ustymenko (ZAiMD IM UMCS)

49. dr hab. Michał Warda, prof. nadzw. (KFT ZTJA IF UMCS)

50. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw. (ZN II UMCS)

51. prof. dr hab. Karol Wysokiński (KFT ZTFS IF UMCS)

52. dr hab. Radosław Zaleski (ZMJ IF UMCS)

53. prof. dr hab. Mirosław Załużny (KFT ZTFS IF UMCS)

54. dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw (ZFPiN IF UMCS)

55. dr hab. Wiesław Zięba, prof. nadzw. (ZRP IM UMCS)

56. dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. (ZFJiI IF UMCS)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 

1. dr Artur Bator (ZRP IM UMCS)

2. dr Iwona Ćwiklińska (ZSM IM UMCS)

3. dr Anna Gąsior (ZT IM UMCS)

4. dr Piotr Kowalski (ZSM IM UMCS)

5. dr Artur Kukuryka (ZFA IM UMCS)

6. dr Beata Rodzik (ZSM IM UMCS)

7. dr Paweł Sobolewski (ZFA IM UMCS)

8. dr Tomasz Walczyński (ZAiMD IM UMCS)

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1. mgr Jan Cytawa (ZFM IF UMCS)

2. dr Artur Markowski

3. dr Andrzej Trembaczowski (ZSM IF UMCS)

4. Piotr Kukier 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

1. dr hab. Andrzej Staszczak (ZTJA KFT IF UMCS)

Przedstawiciele studentów

1. Dawid Cieślak

2. Michał Chmielewski

3. Michał Czownicki

4. Katarzyna Harytanowicz

5. Bartłomiej Kiczek

6. Mateusz Kozłowski

7. Sylwester Łazur

8. Karolina Ogórek 

9. Jolanta Olszewska

10. Paweł Omiotek

11. Przemysław Pasicz

12. Jakub PAstuszuk

13. Jarosław Rutkowski

14. Karol Własiuk

Przedstawiciele doktorantów

1. mgr Arkadiusz Ciszak

2. mgr Agnieszka Tanaś

Z głosem doradczyn w obradach Rady uczestniczą emerytowani profesorowie i doktorzy habilitowani

1. Dr hab. Longin Gładyszewski, prof UMCS

2. prof. dr hab. Tomasz Goworek (ZMJ IF UMCS)

3. prof. dr hab. Stanisław Hałas (ZSM IF UMCS)

4. prof. dr hab. Dariusz Mączka

5. prof. dr hab. Juliusz Sielanko 

6. dr hab. Jan Sielewiesiuk, prof. nadzw. (ZB IF UMCS)

7. prof. dr hab. Dominik Szynal

8. dr hab. Ewa Taranko (KFT ZTFS IF UMCS)

9. dr hab. Leszek Wójcik, prof. nadzw.

10. dr hab. Zdzisław Wroński

11. prof. dr hab. Eligiusz Złotkiewicz (ZFA IM UMCS)

Zaproszeni goście