Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

Pasja, kreatywność, ogromne chęci do pracy, a także nieskończone pokłady energii - jest to doskonały przepis na Samorząd Studentów jaki reprezentuje Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. W tym najaktywniej działający skład blisko 20 osób. Reprezentantami Samorządu jest siedmioosobowa Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, w której skład wchodzą:

Poprzez wypełnianie swoich codziennych zadań oraz obowiązków dbają o kreowanie dobrego wizerunku Wydziału Ekonomicznego oraz, w szerszej perspektywie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Głównym zadaniem RWSS jest  okazywanie wsparcia oraz pomocy społeczności akademickiej w rozwiązywaniu problemów związanych z tokiem studiów. Rada Wydziałowa stwarza warunki sprzyjające rozwijaniu pasji i wspomagające samodoskonalenie się studentów. Ponadto niebagatelne znaczenie w działalności organizacji ma integracja wydziałowej społeczności akademickiej poprzez realizacje przedsięwzięć, zarówno naukowych, jak i kulturalno- rozrywkowych.

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego Marii Curie-Skłodowskiej corocznie organizuje wiele konferencji naukowych, imprez okolicznościowych, a także wyjazdów szkoleniowo-motywacyjnych. Dzięki ich ciekawej tematyce cieszą się one zainteresowaniem nie tylko studentów naszego Wydziału, czy Uczelni, ale także studentów innych lubelskich uniwersytetów. Podczas realizacji wspomnianych przedsięwzięć, My jako organizatorzy, dokładamy wszelkich starań, aby każde wydarzenie zostało jak najlepiej przygotowane. Starania te przekładają się na efekty końcowe, co sprawia, że nasze projekty zapadają wszystkim w pamięć.

RWSS WE aktywnie współpracuje z kołami naukowymi, samorządami studenckimi oraz innymi organizacjami działającymi w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, dzięki czemu organizowane wydarzenia docierają do dużej liczby studentów.           

Aktywne działanie na rzecz Wydziału Ekonomicznego w ramach Samorządu Studentów WE jest czasem niezapomnianym i dającym moc satysfakcji.

 Jest to niezwykła przygoda, która zmieniła Nasze życie.

Kontakt:
Samorząd Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/201
20-031 Lublin, Poland
tel. (81) 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

www.samorzadekonomia.umcs.lublin.pl
www.facebook.com/samorzadwydzialuekonomicznego