Rada Instytutu Fizyki


Skład Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMCS


1. Prof. dr hab. Andrzej Baran  (ZTJA KFT IF UMCS)

2. Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (ZMJ IF UMCS)

3. dr hab. Artur Dobrowolski (KFT ZFM IF UMCS)

4. Prof. dr hab. Tadeusz Domański (ZTFS KFT IF UMCS)

5. Prof. dr hab. Andrzej Góźdź (ZFM KFT IF UMCS)

6. Prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS)

7. Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (ZFPiN iF UMCS)

8. Dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw. (ZMJ IF UMCS)

9. Dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw. (ZFPiN iF UMCS)

10. Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk (ZB IF UMCS)

11. Dr hab. Mariusz Krawiec (ZFPiN iF UMCS)

12. Dr hab. Tomasz Kwapiński (ZFPiN iF UMCS)

13. Dr hab. Rafał Luchowski (ZB IF UMCS)

14. Dr hab. Jerzy Matyjasek, prof. nadzw. (ZFM KFT IF UMCS)

15. Prof. dr hab. Krzysztof Murawski (ZAiTG KFT IF UMCS)

16. Dr hab. Andrzej Pelc  (ZSM IF UMCS)

17. Prof. dr hab. Bożena Pomorska (ZTJA KFT IF UMCS)

18. Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (ZTJA KFT IF UMCS)

19. Prof. dr hab. Marek Rogatko (ZAiTG KFT IF UMCS)

20. Dr hab. Andrzej Staszczak (ZTJA KFT IF UMCS)

21. Prof. dr hab. Ryszard Taranko (ZTFS KFT IF UMCS)

22. Dr hab. Marcin Turek (ZFJiI IF UMCS)

23. Dr hab. Michał Warda (ZTJA KFT IF UMCS)

24. Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński (ZTFS KFT IF UMCS)

25. Dr hab. Radosław Zaleski (ZMJ IF UMCS)

26. Prof. dr hab. Mirosław Załużny (ZTFS KFT IF UMCS)

27. Dr hab. Ryszard Zdyb (ZFPiN IF UMCS)

28. Dr hab. Bożena Zgardzińska (ZMJ IF UMCS)

29. Dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. (ZFJiI IF UMCS)

30. Dr Waldemar Berej (PDF IF UMCS)

31. Mgr Krzysztof Pyszniak (ZFJiI IF UMCS)

32. Mgr Arkadiusz Ciszak (przedstawiciel doktorantów)

33. Karol Własiuk (przedstawiciel studentów)

Zaproszeni goście:

1. Prof. dr hab. Longin Gładyszewski

2. Prof. dr hab. Tomasz Goworek (ZMJ IF UMCS)

3. Prof. dr hab. Dariusz Mączka

4. Dr hab. Jan Sielewiesiuk, prof. nadzw. (ZB IF UMCS)

5. Dr hab. Leszek Wójcik, prof. nadzw.

6. Dr hab. Zdzisław Wroński

7. Dr hab. Ewa Taranko

8. prof. dr hab. Ryszard Taranko (KFT ZTFS IF UMCS)