Przewody doktorskie - recenzje i streszczenia

mgr Paweł Stefanek

mgr Marcin Jerzy Kowalski

mgr Małgorzata Waryszak

mgr Sebastian Wasiuta

mgr Olha Matsyupa

mgr Anna Jawdosiuk-Małek

mgr Iwona Zamkowska

mgr Marek Juzepczuk

mgr Wioleta Malicka

mgr Wojciech Lipski

mgr Krzysztof Snarski

mgr Neonila Pawluk

mgr Przemysław Kaliszuk

mgr Justyna Sołtys

mgr Ewelina Stanios-Korycka

mgr Alicja Ślusarska

mgr Tomasz Błach

mgr Robert Stępień

mgr Milena Matuszewska-Birkowska

mgr Łukasz Bajda

mgr Sylwia Zasada

mgr Konrad Sławiński

mgr Agnieszka Kościuk