Ostatnia aktualizacja
21.07.2017

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa talonów towarowych dla byłych pracowników UMCS

PN/50-2017/DOP-p

Ogłoszony
14.07.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Przebudowa i budowa elementów Parku Akademickiego UMCS – etap II

PN/49-2017/DOP-p

Ogłoszony
11.07.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Dostawa materiałów promocyjnych do jednostek UMCS w Lublinie

PN/47-2017/DOP-p

Ogłoszony
07.07.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Rozbiórka kładki nad ul. Radziszewskiego wraz z przebudową przyłączy telekomunikacyjnych

PN/46-2017/DOP-p

Ogłoszony
07.07.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Remont pokoi na 3 piętrze Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie

PN/45-2017/DOP-p

Ogłoszony
03.07.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Remont sieci komputerowej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku Domu Studenckiego „AMOR” UMCS w Lublinie

PN/44-2017/DOP-p

Ogłoszony
28.06.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Remont pływalni Centrum Kultury fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie

PN/43-2017/DOP-p

Ogłoszony
23.06.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
169