Ostatnia aktualizacja
22.09.2017

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa oprogramowania do projektowania technicznego dla UMCS w Lublinie

PN/09-2017/DOP-a

Ogłoszony
22.09.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa i montaż serwera dla UMCS w Lublinie

PN/10-2017/DOP-a

Ogłoszony
22.09.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa sprzętu komuterowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek UMCS w Lublinie

PN/05-2017/DOP-a

Ogłoszony
30.08.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PN/58-2017/DOP-p

Ogłoszony
28.08.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa oprogramowania do projektowania technicznego dla UMCS w Lublinie

PN/07-2017/DOP-a

Ogłoszony
25.08.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej w budynku Dworku Kościuszków

PN/60-2017/DOP-p

Ogłoszony
25.08.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Świadczenie usługi konserwacji oprogramowania Backupu – Data Protector

PN/08-2017/DOP-a

Ogłoszony
22.08.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa paliw płynnych.

PN/54-2017/DOP-p

Ogłoszony
21.08.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
170