Ostatnia aktualizacja
24.03.2017

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych

PN/09-2017/DOP-p

Ogłoszony
21.03.2017
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Usługi w zakresie utrzymania kolekcji roślin Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie

PN/20-2017/DOP-p

Ogłoszony
17.03.2017
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej wraz z zapewnieniem mentorów

PN/05-2017/G4W

Ogłoszony
17.03.2017
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Remont i przebudowa oświetlenia miasteczka akademickiego

PN/18-2017/DOP-p

Ogłoszony
14.03.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników UMCS

PN/17-2017/DOP-p

Ogłoszony
14.03.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Renowacja i uszczelnienie pokrycia dachu budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

PN/15-2017/DOP-p

Ogłoszony
10.03.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Przebudowa Pawilonu wielofunkcyjnego Centrum Kultury Fizycznej UMCS, wraz z termomodernizacją.

PN/14-2017/DOP-p

Ogłoszony
07.03.2017
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone
165