Propozycje zakupu książek

  

Zgłoś propozycję zakupu książek.

Proponujemy pracownikom naukowym i dydaktycznym UMCS zgłaszanie propozycji zakupu książek niezbędnych w dydaktyce i pracy naukowej