Projekty badawcze realizowane na Wydziale

Tytuł projektu: "Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońca"; "Numerical simulations of a partially-ionized, two-fluid solar atmosphere" 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Murawski (ZAiTG IF UMCS

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 13, Paneel ST9)  

Przyznane środki: 642 tys. 600 zł

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Opis projektu (w j. polskim) (wersja popularnonaukowa)

Opis projektu (w j. angielskim) (wersja popularnonaukowa)


Tytuł projektu: "Synteza i modelowanie struktury kompleksów U(VI) z solami izotiuroniowymi"  

Kierownik projektu: dr Ewelina Grabias (ZI IM UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA1, Lista nr 11)  

Przyznane środki: 41 tys. 580 zł  

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Szukanie niezmienników rozmaitości zwartych"  

Kierownik projektu: dr Anna Gąsior (ZT IM UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA1)  

Przyznane środki: 

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018  

Opis projektu (w j. polskim)   


Tytuł projektu: "Badanie rozkładu mas fragmentów rozszczepienia" 

Kierownik projektu: mgr Anna Zdeb (Studium Doktoranckie Fizyki) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (ETIUDA 5, Panel ST) 

Przyznane środki: 110 tys. 704 zł 

Okres realizacji projektu: 2016 - 2019

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Ksantofile w siatkówce oka"; ("Xanthophylls in the retina of the eye")  

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS)   

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Program TEAM - konkurs 3/2016) 

Przyznane środki: 3 mln 265 tys. 068 zł  

Okres realizacji projektu:  2017 - 2020   

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Inżynieria przerwy energetycznej w Ge z wykorzystaniem procesów nierównowagowych"; (" Band gap engineering in Ge via nonequilibrium processing")   

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. (ZFJiI IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 12, Panel ST7)  

Przyznane środki: 748 tys. 950 zł 

Okres realizacji projektu:  2017 - 2020   

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim) 


Tytuł projektu: "Proximity-induced ferromagnetism and valley polarization in 2D transition metal dichalcogenides"  

Kierownik projektu: dr Maciej Dąbrowski (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (POLONEZ 3 - Panel ST)

Przyznane środki: 795 tys. 264 zł

Okres realizacji projektu:  2017 - 2020

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim) 


Tytuł projektu: "Nowe podejścia do teoretycznego wyznaczania stabilności egzotycznych jader atomowych z oszacowaniem niepewności modelowych"   

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 11 - Panel ST2) 

Przyznane środki: 965 tys. 850 zł 

Okres realizacji projektu:  30.03.2017 r. - 29.03.2020 r. 

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin"; ("Molecular regulatory mechanisms of the photosynthetic antenna function in plants")  

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Maestro NZ) 

Przyznane środki: 1 mln 978 tys. 800 zł 

Okres realizacji projektu:  2017 - 2020  

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Projekt MertoBeta"

Uczestnik projektu: dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

Źródło finansowania: 

Projekt jest współ-finansowany przez program EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) EURAMET (The European Association of National Metrology Institutes) oraz kraje uczestniczących w tych inicjatywach oraz w ramach  Europejskiego programu badań naukowych i innowacji (HORIZON 2020, The EU Framework Programmefro Research and Innovation).  

Okres realizacji projektu: 2016 - 2019

Opis projektu 


Tytuł projektu: "Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B"; ("Molecular mechanism of the toxicity of the antifungal antibiotic amphotericin B") 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 

Przyznane środki: 844 tys. 20 zł

Okres realizacji projektu:  15.06.2016 - 14.06.2019 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Ultracienkie warstwy Sb z właściwościami dwuwymiarowego (2D) izolatora topologicznego"; ("Ultrathin Sb layers as a new material with two-dimensional (2D) topological insulator properties")

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 628 tys. 840 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2018

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Fale magnetohydrodynamiczne i dynamika plazmy w obszarach spokojnych Słońca i

dziurach koronalnych"; ("Magnetohydrodynamic waves and plasma dynamics in quiet Sun and coronal holes") 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Murawski (ZAiTG IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 8, Panel ST9) 

Przyznane środki: 620 tys. 100 zł 

Okres realizacji projektu: 2015 - 2018 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Silicen na metalicznych studniach kwantowych"; ("Silicene on metallic quantum wells")

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 710 tys. 200 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2018

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Badanie rozkładu mas fragmentów rozszczepienia" 

Kierownik projektu: mgr Anna Zdeb (Studium Doktoranckie Fizyki) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 7, Panel ST2) 

Przyznane środki: 122 tys. 850 zł 

Okres realizacji projektu: 12.02.2015 r. - 12.02.2018 r. 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Sterowanie efektem Rushby na powierzchni krzemu"; ("Tunning of the Rashba effect on silicon surface")

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 498 tys. 180 zł

Okres realizacji projektu: 2014 - 2017

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Badanie struktury jąder atomowych w stanach ekstremalnych"; ("Study of atomic nuclei structure in extremal states") 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (KFT ZFM IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 6, Panel ST 2) 

Przyznane środki: 519 tys. 000 zł 

Okres realizacji projektu: 1.09.2014 r. - 30.11.2017 r. 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na silicenie"; ("Magnetic silicene - adsorption of transition metals on silicene") 

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 

Przyznane środki: 868 tys. 160 zł 

Okres realizacji projektu: 2017 - 2020

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad"; ("Functionalized silicene from first principles")

Kierownik projektu: mgr Agata Podsiadły - Paszkowska (Studium Doktoranckie Fizyki)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 57 tys. 820 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2017

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)