Projekty badawcze realizowane na Wydziale

Tytuł projektu: "Projekt MertoBeta"

Uczestnik projektu: dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

Źródło finansowania: 

Projekt jest współ-finansowany przez program EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) EURAMET (The European Association of National Metrology Institutes) oraz kraje uczestniczących w tych inicjatywach oraz w ramach  Europejskiego programu badań naukowych i innowacji (HORIZON 2020, The EU Framework Programmefro Research and Innovation).  

Okres realizacji projektu: 2016 - 2019

Opis projektu 


Tytuł projektu: "Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B"; ("Molecular mechanism of the toxicity of the antifungal antibiotic amphotericin B") 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 

Przyznane środki: 844 tys. 20 zł

Okres realizacji projektu:  15.06.2016 - 14.06.2019 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Ultracienkie warstwy Sb z właściwościami dwuwymiarowego (2D) izolatora topologicznego"; ("Ultrathin Sb layers as a new material with two-dimensional (2D) topological insulator properties")

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 628 tys. 840 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2018

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Silicen na metalicznych studniach kwantowych"; ("Silicene on metallic quantum wells")

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 710 tys. 200 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2018

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Sterowanie efektem Rushby na powierzchni krzemu"; ("Tunning of the Rashba effect on silicon surface")

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 498 tys. 180 zł

Okres realizacji projektu: 2014 - 2017

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na silicenie"; ("Magnetic silicene - adsorption of transition metals on silicene") 

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 

Przyznane środki: 868 tys. 160 zł 

Okres realizacji projektu: 2017 - 2020

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad"; ("Functionalized silicene from first principles")

Kierownik projektu: mgr Agata Podsiadły - Paszkowska (Studium Doktoranckie Fizyki)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 57 tys. 820 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2017

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)