Programy studiów

 

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Program studiów Specjalności
Analityka gospodarcza 2016/17  
Business Management 2014/15 E-business
Human Ressources Management
Ekonomia 2016/17
2015/16
2014/15
Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Finanse i rachunkowość

2015/16
2014/15

Bankowość i rynki finansowe
 Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Specjalista bankowy
Logistyka 2016/17
2015/16
2014/15
 Logistyka międzynarodowa
 Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Matematyka i finanse   Matematyka
Finanse
Matematyka i finanse
Finanse i matematyka
Prawno-biznesowy 2014/15  
Zarządzanie 2015/16
2014/15
 Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Studia stacjonarne II stopnia
Ekonomia 2015/16
2014/15

 Ekonomia międzynarodowa
 Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
Systemy Ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Gospodarka samorządowa
Finanse i rachunkowość 2015/16
2014/15
Audyt i rachunkowość zarządcza
 Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menadżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Certyfikowany menedżer bankowy - od roku akadem. 2016/17  
Logistyka 2016/17  
Zarządzanie 2015/16
2014/15
 Systemy informacyjne w administracji i biznesie
 Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
Studia niestacjonarne I stopnia  
Analityka gospodarcza  2016/17  
Ekonomia

2016/17
2015/16

 Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Finanse i rachunkowość 2015/16
2012/13 
 Bankowość i rynki finansowe
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Specjalista bankowy - od roku akadem. 2016/17
Logistyka 2015/16
2014/15
 Logistyka międzynarodowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Prawno-biznesowy 2014/15  
Zarządzanie 2015/16
2012/13
 Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia niestacjonarne II stopnia
Ekonomia 2015/16

 Ekonomia międzynarodowa
 Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
Systemy Ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Gospodarka samorządowa
Finanse i rachunkowość 2015/16

Audyt i rachunkowość zarządcza
Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menadżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Certyfikowany menedżer bankowy - od roku akadem. 16/17 
Logistyka 2015/2016  
Zarządzanie 2015/16

 Systemy informacyjne w administracji i biznesie
 Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi