Pracownia Geoinformacji

Historia

Pracownia Geograficznych Systemów informacyjnych została utworzona we wrześniu 2005 roku jako część Instytutu Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 2011/2012 zmieniła swoją nazwę na Pracownię Geoinformacji. Głównym celem jej działalności jest wdrażanie systemów GIS w badaniach geograficznych oraz koordynacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z technikami komputerowymi. Działalność naukowa Pracowni koncentruje się na wykorzystaniu systemów GIS w badaniach geograficznych i planowaniu przestrzennym. Pracownia uczestniczy w ramach UMCS w realizacji badań dotyczących różnych aspektów środowiska przyrodniczego Lubelszczyzny. Pracownia współpracuje z jednostkami samorządowymi woj. lubelskiego w realizacji projektów, których celem jest wdrażanie systemów GIS w ochronie środowiska i opracowywanie cyfrowych baz danych charakteryzujących Lubelszczyznę.

Pracownicy

 

 

dr Leszek Gawrysiak Adiunkt, kierownik Pracowni Geoinformacji
Pokój: 118 B
Telefon: (81) 537 68 71
E-mail: leszek.gawrysiak@umcs.lublin.pl


mgr Łukasz Chabudziński Asystent
Pokój: 117 B
Telefon: (81) 537 68 71
E-mail: lchabudzinski@gmail.com
mgr Piotr Bednarczyk Asystent
Pokój: 214 B
Telefon: (81) 537 68 58
E-mail: piotr.bednarczyk@umcs.pl
dr Marcin Siłuch Adiunkt
Pokój: 214 B
Telefon: (81) 537 68 58
E-mail: msiluch@umcs.pl