Potyczki matematyczne

Potyczki Matematyczne - turniej matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizator - Koło Naukowe Studentów Matematyki „Akademia Platońska”. Impreza odbywa się w Instytucie Matematyki, corocznie w maju. Dalsze informacje na stronie: http://www.sknm.umcs.lublin.pl/potyczki.php

Rozpoczęły się eliminacje do IX Potyczek Matematycznych. Trzyosobowe drużyny, chcące wziąć udział w konkursie, powinny wypełnić formularz, rozwiązać zadania eliminacyjne i przesłać wszystko listownie na adres zamieszczony w arkuszu z zadaniami w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie. W razie pytań można pisać maile na adres: drozd.umcs@gmail.com lub potyczki.matematyczne@gmail.com.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zadania eliminacyjne