Posiedzenia Rady Wydziału


Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału MFiI w roku akademickim 2016/2017


2017 

22 MAJA (porządek obrad)

19  CZERWCA 

 

Załączniki