Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego dla Ciebie kierunku studiów?
Chcesz określić swoje uzdolnienia i zainteresowania?

Zapraszamy na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań, tel. + 48 (81) 537 50 70, 537 50 69.

Doradcy Biura Karier UMCS:

  • mgr Marzena Bichta - psycholog, doradca zawodowy,
  • mgr Magdalena Bis - psycholog, doradca zawodowy,
  • mgr Natalia Wilewska - doradca zawodowy.

Udział w rozmowie doradczej jest bezpłatny.

Zapraszamy na stronę Biura Karier: www.kariera.umcs.lublin.pl