• Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego dla Ciebie kierunku studiów?
  • Chcesz określić swoje uzdolnienia i zainteresowania?

Zapraszamy na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań, tel. + 48 (81) 537 50 69.

Doradcy Biura Rozwoju Kompetencji:

  •  mgr Marzena Bichta - psycholog, doradca zawodowy,
  •  mgr Magdalena Bis - psycholog, doradca zawodowy,
  •   mgr Natalia Wilewska - doradca zawodowy.


Udział w rozmowie doradczej jest bezpłatny.

Zapraszamy na stronę Biura Rozwoju Kompetencji: www.brk.umcs.pl