Plany zajęć

Semestr letni 2016/17
Rozkład zajęć co dwa tygodnie - s. letni 16/17
Studia stacjonarne

Analityka gospodarcza - studia I sopnia ★ I rok
Ekonomia - studia I stopnia  I rok
II rok
III rok - Biznes międzynarodowy
III rok - Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Ekonomia - studia II stopnia I rok
II rok - Systemy ekonomiczne
II rok - Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
II rok - Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności 
Finanse i rachunkowość - studia I stopnia I rok
II rok  
III rok - Bankowość i rynki finansowe
III rok - Finansowanie i opodatkowanie przedsiebiorstw
III rok - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

I rok
II rok - Audyt i rachunkowość zarządcza
II rok - Podatki i finanse publiczne
★ II rok - Menadżer finansowy
II rok - Doradca finansowy
II rok - Certyfikowany menedżer bankowy

Logistyka - studia I stopnia I rok
II rok
III rok - Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
★ III rok - Logistyka międzynarodowa
Logistyka - studia II stopnia I rok 
Zarządzanie - studia I stopnia I rok
II rok  
III rok - Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
III rok - Zarządzanie przedsiębiorstwem
III rok - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie - studia II stopnia

I rok
II rok - Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
II rok - Systemy informacyjne w administracji i biznesie
II rok - Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

  Studia niestacjonarne 

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia I rok (z dn. 26.04)
II rok (z dn. 10.03) 
III rok - Bankowość i rynki finansowe
III rok - Finansowanie i opodatkowanie przedsiebiorstw
III rok - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

I rok (z dn. 7.04)
II rok - Audyt i rachunkowość zarządcza
II rok - Podatki i finanse publiczne
II rok - Menadżer finansowy (z dn. 27.02) 

Logistyka - studia I stopnia

I rok (z dn. 29.05)
★ II rok  (z dn. 24.05)
III rok - Logistyka międzynarodowa (z dn. 13.03)

Logistyka - studia II stopnia I rok (z dn. 12.06)
Zarządzanie - studia I stopnia II rok
III rok - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - studia II stopnia II rok - Zarządzanie kapitałem społecznym

Studia podyplomowe

Zamówienia Publiczne (z 8.03)
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe (II semestr)
Rachunkowość (semestr letni 16/17)