Ostatnia aktualizacja
24.11.2017

Zamówienia publiczne

Plan Zamówień Publicznych

W tym miejscu możesz pobrać plan zamówień publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - dokument zawierający szczegółowe informacje o planowanych postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, które będą realizowane w danym roku kalendarzowym.