Patenty

Patenty udzielone przez Urząd Patentowy RP

(wykaz zawiera: nazwę wynalazku, nazwiska autorów, nr patentu, datę dokumentu)

 1. Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. Marta Fiołka, Jerzy Wielbo, Mirosław Zagaja, PL 218745, 30/01/2015
 2. Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym podłożu. Marta Palusińska-Szysz, Teresa Urbanik-Sypniewska, Elżbieta Chmiel, PL 218636, 06/06/2014
 3. Zastosowanie hydrazydu kwasu 8-(4-metoksyfenylo)-4-okso-4,6,7,8-tetrahydroimidazo [2,1-c] [1,2,4] triazyno-3-mrówkowego. Martyna Kandefer-Szerszeń, Kazimierz Pasternak, Krzysztof Sztanke, Agnieszka Szuster-Ciesielska, PL 216264, 31/03/2014
 4. Sposób otrzymywania barwników syntetycznych. Anna Jarosz-Wilkołazka, Jolanta Polak, Anna Olszewska, PL 213247, 28/02/2013
 5. Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica wyizolowany z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta oraz sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. Marta Fiołka, Mirosław Zagaja, Tomasz Piersiak, PL 212077, 31/08/2012
 6. Kompleks rybosomalnych białek P z zarodźca malarii Plasmodium falciparum jako antygen patogenu malarii oraz sposób otrzymania tego antygenu i kaseta ekspresyjna do tego sposobu.  Marek Tchórzewski, Dawid Krokowski, Agnieszka Szuster-CiesielskaNikodem GrankowskiLeszek Wawiórka, PL 212249, 28/09/2012
 7. Szczep bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii KO17, bionawóz dla roślin motylkowatych na bazie metabolitów tego szczepu oraz sposób otrzymywania tego bionawozu. Jerzy WielboDominika MajMonika Marek-KozaczukAnna Skorupska, PL 212250, 28/09/2012 
 8. Sposób wytwarzania mutanazy na drodze hodowli mikroorganizmu. Janusz SzczodrakAdrian WiaterMałgorzata Pleszczyńska, PL 208395, 29/04/2011
 9. Kompozycja ziołowa do leczenia chorób popromiennych skóry. Grażyna Matysik, Roman Paduch, Anna Woźniak, PL 208541, 31/05/2011
 10. Pochodna 1,3,4-tiadiazolu, zastosowanie pochodnej 1,3,4-tiadiazolu jako czynnika antynowotworowego oraz sposób otrzymywania pochodnej 1,3,4-tiadiazolu. – Andrzej Niewiadomy, Joanna Matysiak, Wojciech Rzeski, Adam Opolski, PL 205098, 31/03/2010 
 11. Sposób wytwarzania mutanazy na drodze hodowli mikroorganizmu. Janusz SzczodrakAdrian WiaterMałgorzata Pleszczyńska, PL 207354, 31/12/2010
 12. Pochodna 1,3,4-tiadiazolu, zastosowanie pochodnej 1,3,4-tiadiazolu w leczeniu chorób neurologicznych oraz sposób otrzymywania pochodnej 1,3,4-tiadiazolu, Andrzej Niewiadomy, Joanna Matysiak, Wojciech Rzeski, PL 204750, 26/02/2010

Patenty udzielone za granicą

(wykaz zawiera: nazwę wynalazku, nazwiska autorów, nr patentu, datę dokumentu)

 1. Ribosomal P protein complex from Plasmodium falciparum as antygen in vacicines against malaria. Marek Tchórzewski, Dawid KrokowskiAgnieszka Szuster-CiesielskaNikodem GrankowskiLeszek Wawiórka EP 2 409 987 B1, European Patent Office, 26/06/2013
 2. Antineoplastic preparation and the use of antineoplastic preparation. Martyna Kandefer-SzerszeńWojciech Rzeski, Stefan Pierzynowski, ZL 200680001967.5, 01/12/2010
 3. Antineoplastic preparation and the use of antineoplastic preparation. – Stefan Pierzynowski, Martyna Kandefer-SzerszeńWojciech Rzeski, US7,759,396, 20/07/2010
 4. Pharmaceutical preparation for use in the treatment or prophylaxis of neoplastic diseases. – Martyna Kandefer-SzerszeńWojciech Rzeski, Stefan Pierzynowski, EP 1 845 966, 21/07/2010