Olimpiada Filozoficzna

Z wielką radością informujemy, że Joanna Frydrych - uczennica klasy II XXI Liceum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie - została laureatką XXIX Olimpiady Filozoficznej.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta Lublin za współfinansowanie Olimpiady Filozoficznej

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny dla zwycięzców eliminacji okręgowych Olimpiady Filozoficznej ufundowano specjalne nagrody - laptopa oraz dwa tablety. Pozostali uczniowie rekomendowani do zawodów centralnych OF otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Aletheia.

 Dokumentacja fotograficzna z uroczystości rozdania nagród (4 marca 2017, godz. 11.00)

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXIX Olimpiady Filozoficznej z okręgu lubelskiego:

Frydrych Joanna - XXI Liceum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie
Kuncewicz Weronika - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Krawczak Patryk - Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
Ścibura Michał - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

 

Sprawozdanie z eliminacji okręgowych XXIX Olimpiady Filozoficznej

W sobotę 18 lutego 2017 o godz. 9.00 rozpoczęły się pisemne eliminacje zawodów drugiego stopnia (etap okręgowy) XXIX Olimpiady Filozoficznej. Miejscem odbywania się eliminacji był tradycyjnie budynek Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, mieszczący się przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4 w Lublinie. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 22 uczniów reprezentujących 9 szkół.

Zawody rozpoczęła uroczysta przemowa Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie - dr hab. Andrzeja Łukasika, prof. UMCS.  Przewodniczący poinformował zebranych uczestników i ich opiekunów, że tegoroczne zawody okręgowe Olimpiady Filozoficznej w Lublinie są współfinansowane przez Urząd Miasta Lublin.

O godz. 9.15 uczniowie przystąpili do pierwszej części eliminacji, której celem było przygotowanie eseju zawierającego autorską interpretację cytatu i próbę ustosunkowania się do niej. Część pierwsza zakończyła się o 11.45, a zebrani uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.

O godz. 12.15 rozpoczęła się część druga. Zadaniem młodych adeptów filozofii było wypełnienie testu z zakresu historii filozofii i kultury logicznej. Część druga zakończyła się o 13.45 pożegnaniem uczestników. W trakcie zawodów nad uczniami czuwali: prof. Andrzej Łukasik, dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska, dr Piotr Lipski (recenzent), dr Marcin Rządeczka (Sekretarz KO OL).

 

Konsultacje

Sekretarz Komitetu Okręgowego OF w Lublinie dyżurował będzie do końca marca w każdy poniedziałek w godz. 10.00-12.00.

 

Kontakt:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (powiaty: Ryki, Lubartów, Włodawa, Puławy, Łęczna, Opole Lubelskie, Świdnik, Kraśnik, Janów Lubelski, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Zamość, Zamość miasto, Krasnystaw, Chełm, Chełm miasto, Świdnik, Lublin);

Adres: 20-031 Lublin, pl. M.C. Skłodowskiej 4 p. 307, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, tel. (81) 537-27-15.

Skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie:

  • dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS – przewodniczący, konsultacje – czwartek: 11:30 – 13:00, p. 337 E-mail: lukasik@bacon.umcs.lublin.pl
  • dr Marcin Trybulec (UMCS) – wiceprzewodniczący, E-mail: marcin.trybulec@poczta.umcs.lublin.pl
  • dr Marcin Rządeczka (UMCS) – sekretarz, konsultacje: poniedziałek 9.30 – 11.00, p. 307 E-mail: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 081-537-27-15
  • dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS)
  • dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS)
  • dr Piotr Lipski (KUL)