Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Matematyków

Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Matematyków - adresowane do szkół gimnazjalnych i podstawowych. Organizatorami są nauczyciele szkół lubelskich oraz pracownicy Instytutu Matematyki UMCS. Impreza odbywa się od roku 2004.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.gimnazjum15.lublin.pl/sympozjum.html.